Outdoor

 

sledovanosť

Sledovanosť reklamných panelov

 

* 75% respondentov sleduje billboardy (3,6mil. ľudí vo veku 14-66 rokov)
* 84% opýtaných považuje reklamu na vonkajších paneloch za nápaditú a zapamätateľnú
* 74% populácie zastáva názor, že billboardy patria k atmosfére veľkomesta
* 68% ich považije za účinný spôsob propagácie výrobkov a služieb
* 59% ľudí zaujme nová reklama na vonkajších paneloch
* 56% respondentov považuje billboardy za zdroj informácií  /zdroj AVR.sk/

 

Súčasťou prenájmu reklamných panelov je aj servis


* výlep papierového plagátu na billboard
* fotodokumentácia po vylepení reklamného panela - dodaná ako tlačovina, na CD, prípadne e-mailom
* 30 dňový monitoring reklamného panela
* bezplatný servis v prípade poškodenia – vandalizmus, sprayeri, vplyvy počasia – do výšky náhradných
   plagátov dodaných klientom
* bezplatný prelep realizujeme do 24 hodín, v prípade nepriazne počasia do 48 hodín
* špecifikácia servisu je súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti