Outdoor

 

kampane

Imidžová
slúži na budovanie a posilnenie pozície značky na trhu
využíva menší počet panelov na dlhší čas, spravidla tri až dvanásť mesiacov

Navigačná
slúži na navigáciu do prevádzkových prietorov klienta
motív plagátu je doplnený o šípku, vzdialenosť, alebo čas jazdy do cieľa

Rotačná
alternatíva produktovej kampane
využíva malý počet vopred vybraných panelov, na ktorých plagát „rotuje“ v presne stanovených
   termínoch

Produktová
propagácia produktu alebo služby
využíva väčší počet reklamných panelov na kratšiu dobu /1-3 mesiace/