Formáty

 

megaboardy

* reklamný panel používaný na dialľniciach
   a medzinárodných cestných ťahoch,
   kolmý nájazd na panel - viac ako 800 m

* po zotmení osvetlený

megaboard