Formáty

 

billboardy

* základný pilier outdoorovej reklamy - billboard je využívaný pre svoju
   cenovú prístupnosť v širokom spektre reklamných billboardových
   kampaní: produktových, imidžových, navigačných, či rotačných
billboard